logo

592 slide1 600

dokumenta

viva harmonika

Sanja Pavlovic

Levi baner

prirodne nepogode

krizne situacije

Odgvor na krizne situacije i traumaticne dogadjaje

cuvam te01

1esDnevnikProveraocena

Facebook logo 2015

 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика односно других законских заступника

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Статут 2024.

Правилник о набавци добра, услуга и радова на које се не примењује закон 2024.

Школски развојни план 2023-2028.

Правилник о организацији и систематизацији послова шкоилска 2023/24. година

Школски програм 2022/23. - 2025/26.

Правилник о организацији и систематизацији послова шкоилска 2022/23. година

Статут - 2022.

Правилник о раду школе - 2022.

Завршни рачун 2021.

Приказ броја запослених и радно ангажованих лица у школској 2021/22. години

Школски развојни план  2018. -2023. Одлука о измени 4.12.2021. Одлука о измени 12.12.2018.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

Завршни рачун 2020.

План примене мера

Правилник о посебном програму образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи

Допуна Акта -CORONA

Предлог за организацију образовно-васпитног рада

Инструкције COVID-19

Организовање наставе у школи - Допис Министарства

Стручно упутство за организовање наставе

Упутство о мерама заштите

Завршни рачун 2019.

Обавештење о обради података личности

Наставни план и програм музичке школе

Информатор о раду музичке школе 2022/23

СТАТУТ

Правилник о раду школе

Одлука о измени Статута

Финансијски извештај 2018.

Финансијски извештај 2017.

ФИЛМ О ШКОЛИ

НАША ХИМНА

Smotra horova

digitalno nasilje

screen 22.09.4003.11.2021

slobodno vreme

mentalno zdravlje

IOP

trema

diskriminacija

pozitivne ljudske vrednosti

Copyrigcht © 2024 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић" Алексинац