logo

592 slide1 600

dokumenta

viva harmonika

Sanja Pavlovic

Levi baner

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

Завршни рачун 2020.

Приказ броја запослених и радно ангажованих лица у школској 2020/21. години

Годишњи план рада 2020/21.

План примене мера

Правилник о посебном програму образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи

Допуна Акта -CORONA

Предлог за организацију образовно-васпитног рада

Инструкције COVID-19

Организовање наставе у школи - Допис Министарства

Стручно упутство за организовање наставе

Упутство о мерама заштите

Завршни рачун 2019.

Обавештење о обради података личности

Наставни план и програм музичке школе

Информатор о раду музичке школе 2018/19

СТАТУТ

Правилник о раду школе

Одлука о измени Статута

Финансијски извештај 2018.

Финансијски извештај 2017.

ФИЛМ О ШКОЛИ

НАША ХИМНА

Smotra horova

digitalno nasilje

Copyrigcht © 2021 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић" Алексинац