logo

592 slide1 600

dokumenta

viva harmonika

СТРУКТУРА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОМШ :

 

Редни број

Име и презиме

Радни

стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат

ангажовања

1.

мр Марко

Јеленић

18

VII2

Директор

Неодређено

100%

2.

Милена

Стевановић

9

VII

Секретар

Неодређено

100%

3.

Весна Љубић

16

VI

Шеф рачуноводства и административно финансијски радник

Неодређено

100%

4.

Александра Тодоровић

6

I

Помоћни радник

Неодређено

100%

5.

Зоран Илић

13

I

Помоћни радник

Неодређено

100%

 

 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОМШ :

 

ГИТАРА

Редни број

Име и презиме

Радни стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат ангажовања

1.

Анђелковић Страхиња

8

VII

Наставник гитаре

Одређено

100%

2.

Петар Јовановић

6

VII

Наставник гитаре

Одређено

100%

3.

Алексић Филип

6

IV

Наставник гитаре

Одређено

100%

4.

Ружица Митић

5

VII

Наставник гитаре у Соко Бањи

Одређено

100%

ХАРМОНИКА

Редни број

Име и презиме

Радни стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат ангажовања

1.

Станковић

Александар

10

VII

Наставник хармонике

Неодређено

100%

2.

Петканић Татјана

13

VII

Наставник хармонике

Неодређено

100%

3.

Ивковић Сандра

8

VII

Наставник хармонике у Алексинцу

Неодређено

100%

5.

Миленковић

Живорад

34

VI

Наставник хармонике

 у Алексинцу, Ражњу и Соко Бањи

Одређено

100%

ВИОЛИНА

Редни број

Име и презиме

Радни

стаж

Школска спрема

Радно место

Врста ангажовања

Проценат ангажовања

1.

Симоновић

Љубица

22

VII

Наставник виолине

Неодређено

100%

2.

Мирјана Новаковић замена Карадаревић Светлане

1

12

VII

VII

Наставник виолине

Oдређено

100%

3.

Тијана Антић

11

VII

Наставник виолине

у Ражњу и Алексинцу

Неодређено

100%

4.

Емилија Ивановић

1

VII

Наставник виолине у СокоБањи

Одређено

50%

ФЛАУТА

Редни број

Име и презиме

Радни стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат ангажовања

1.

Биљана Димитријевић

11

VII

Наставник флауте

Неодређено

100%

2.

Кристина Бојковић замена за Марија Поповић (породиљско боловање)

7

VII

Наставник  флауте и оркестра

Одређено

30%

КЛАРИНЕТ

Редни број

Име и презиме

Радни стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат

ангажовања

1.

Живковић Драган

34

VII

Наставник кларинета

Неодређено

100%

2.

Стојадиновић

Немања

9

VII

Наставник кларинета

У Ражњу и Соко Бањи

Неодређено

75%

СОЛО ПЕВАЊЕ

Редни број

Име и презиме

Радни

стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

 ангажовања

Проценат ангажовања

1.

мр Ирена Миловановић

7

VII2

Наставник соло певања

Одређено

100%

КЛАВИР

Редни број

Име и презиме

Радни стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат ангажовања

1.

Варвара Анастасијевић 

8

VII

Наставник клавира и упоредног клавира

Неодређено

100%

2.

Ђорђевић Срђан

9

VII

Наставник клавира  и корепетиције.

Неодређено

100%

3.

Вања Срнић

8

VII

Наставник клавира

Неодређено

100%

4.

Маја Ранђеловић (замена за Павловић Сању)

/

12

VII

VII

Наставник клавира и корепетиције

Одређено

Неодређено

100%

5.

Христина Лазаревић

2

VI

Наставник клавира и корепетиције у Ражњу

Одређено

100%

6.

Јована Здравковић замена Анђелке Димитријевић (породиљско боловање)

3

VII

Наставник клавира и корепетиције

Одређено

100%

7.

Милош Стоиљковић замена за Ану Ђорђевић-Милић (породиљско)

1

VII

Наставник клавира

Одређено

100%

8.

Јасмина Јањић  

15

VII2

 

 

Наставник клавира и корепетиције

Неодређено

100%

9.

Дукић Марина

39

IV

Наставник  клавира и упоредног клавира у Алексинцу и Ражњу

Одређено

100%

10.

Вељковић Невена

6

VII

Наставник клавира и корепетиције

Неодређено

100%

11.

Иван Најдић

2

VII

Наставник клавира и корепетиције

Одређено

100%

12.

Милица Божић - Антић

2

VII

Наставник клавира и корепетиције

Одређено

80%

СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

Редни број

Име и презиме

Радни

стаж

Школска спрема

Радно место

Врста ангажовања

Проценат

ангажовања

1.

Стојановић

Елизабета

31

VI

Наставник  солфеђа

и теорије музике

Неодређено

100%

2.

Чоловић

Светлана

28

VII

Наставник солфеђа

и теорије музике

Неодређено

100%

3.

Младеновић

Братислав

6

VII

Наставник  солфеђа

и теорије музике

Одређено

100%

4.

Миловановић

Миља

9

VII

Наставник солфеђа

и теорије музике у Ражњу

Неодређено

75%

5.

Драган Тасић

10

VII

Наставник   солфеђа у Соко Бањи

Неодређено

30%

6.

Предраг Ивановић

14

VII

Наставник солфеђа у Соко Бањи

Неодређено

30%

СТРУЧНИ САРАДНИК

Редни број

Име и презиме

Радни

стаж

Школска спрема

Радно место

Врста

ангажовања

Проценат ангажовања

1.

Слободанка Раденковић

2

VII

Психолог

Одређено

100%

ФИЛМ О ШКОЛИ

НАША ХИМНА

Smotra horova

Copyrigcht © 2019 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић" Алексинац