logo

592 slide1 600

dokumenta

viva harmonika

Школа укупно има 41 запослених. Када је у питању образовна структура запослених, у школи су ангажована 3 магистра, 31 лице са високом стручном спремом, 3 лица са вишом школском спремом, 2 са средњом и 2 са првим степеном школске спреме.

УПРАВА

РБ

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

1.

мр Марко Јеленић

VII2

Директор

2.

Милена Стевановић

VII

Секретар

3.

Весна Љубић

VI

Шеф рачуноводства

       

 НАСТАВНИЦИ

РБ

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

1.

Александар Станковић

VII

Наставник хармонике

2.

Татјана Петканић

VII

Наставник хармонике

3.

Живорад Миленковић

VI

Наставник хармонике

4.

Сандра Ивковић

VII

Наставник хармонике

5.

Милена Ђорђевић

VII

Хармоника и оркестар

6.

Страхиња Анђелковић

VII

Наставник гитаре

7.

Петар Јовановић

VII

Наставник гитаре

8.

Филип Алексић

VII

Наставник гитаре

9.

                 Тијана Антић

VII

Наставник виолине

10.

Светлана Карадаревић

VII

Наставник виолине

11.

Александра Миљковић

VII

Наставник виолине

12.

Љубица Симоновић

VII

Наставник виолине

13.

Марија Поповић

VII

Наставник флауте

14.

Биљана Матовић

VII

Наставник флауте

15.

Срђан Ђорђевић

VII

Клавир  и корепетитор

16.

Иван Марковић

VII

Наставник клавира

17.

Сања Павловић

VII

Клавир и корепетитор

18.

Христина Лазаревић

VII

Клавир и корепетитор

19.

 Анђелка Чуљић

VII

Наставник клавира

20.

мр Ана Ђорђевић

VII

Наставник клавира

21.

Јасмина Јањић

VII

Наставник клавира

22.

Марина Дукић

IV

Наставник клавира

23.

 Невена Вељковић

VII

Клавир и корепетитор

24.

Варвара Анастасијевић

VII

Клавир и упоредни кл.

25.

мр Ирена Миловановић

VII

Наставник соло певања

26.

Драган Живковић

VII

Наставник кларинета

27.

Немања Стојадиновић

VII

Наставник кларинета

28.

Елизабета Стојановић

VI

Солфеђо и теорије музике

29.

Светлана Чоловић

VII

Солфеђо и теорије музике

30.

Братислав Младеновић

VII

Солфеђо и теорије музике

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Миља Миловановић

Петар Ивановић

Иван Најдић

Ружица Митић

Драган Тасић

Слободанка Раденковић

VII

VII

VII

VII

VII

VII

Солфеђо и теорија музике

Солфеђо и теорија музике

Наставник клавира

Наставник гитаре

Наставник солфеђа

Стручни сарадник

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

РБ

Име и презиме

Школска спрема

Радно место

1.

Александра Тодоровић

I

Помоћни радник

2.

Зоран Илић

I

Помоћни радник

НАША ХИМНА

Smotra horova

Copyrigcht © 2018 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић" Алексинац