logo

592 slide1 600

dokumenta

viva harmonika

Sanja Pavlovic

Levi baner

prirodne nepogode

krizne situacije

Odgvor na krizne situacije i traumaticne dogadjaje

cuvam te01

1esDnevnikProveraocena

Facebook logo 2015

 

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ је почела са радом школске 1966/67. у оквиру Радничког универзитета а у сарадњи са музичком школом „Јован Бандур“ из Панчева. Настава се одвијала на три одсека, и то за хармонику, клавир и гитару.

Први колективНаставни кадар те прве школске године чинила су најпре три наставника: Јовица Гавриловић, Томислав Братић и Мирјана Гавриловић, а од 1969. године и Живадин Живковић и Миодраг Радосављевић.

Школа је финансирана једном трећином од стране родитеља, а остало средствима СО Алексинац. Одлуком СО Алексинац, 1973. године школа добија дозволу за самостални рад и наставља да ради као посебна јединица Радничког универзитета у чијим је просторијама и почела са радом.

Након рушења просторија старог РУ и биоскопа „Слобода“ школа добија просторије у оквиру нове зграде Центра за културу и уметност  у којима школа и данас ради.

Трансформацијом Радничког универзитета 1991. године формира се ОШ „Владимир Ђорђевић“ у којој настављају да раде сви облици образовања дотадашњег РУ, а међу њима и основно музичко образовање. Иако је то било привремено решење, овакав статус школе је задржала све до 2006. године, када је, након вишегодишњег перманентног залагања, званично формирана музичка школа као самостална институција под називом Школа за основно музичко образовање и васпитање “Владимир Ђорђевић”, Алексинац.

Од школске 2006./07.године Школа за основно музичко образовање и васпитање ради као самостална установа (Решење Трговинског суда у Нишу бр.Фи 108/06 од 27.10.2006). Школске 2008/2009.године, Школа је добила решење о верификацији(бр.610-00-217/2008-07 од 12.09.2008.год.).

           На основу Одлуке Школског одбора бр.74/09 од 25.02.2009.год. и Решења Министарства просвете бр.610-00-135/2009-07 од 26.03.2009.год. о сагласности    на   одлуку   о   промени   назива,  Школа  за  основно Музичко образовање „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу, мења  назив у Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу.

           Од 01.09.2009.год.почело је са радом издвојено одељење у Ражњу а на основу одлуке Школског одбора бр.66/08 од 07.04.2008. и Решења Министарства просвете бр.022-05-116/2008-07 од 19.11.2008.године.

           Школске 2015/16.године отварено је још једно издвојено одељење у Соко Бањи на основу решења о верификацији издвојеног одељења бр.610-00-214/2014-07 од 15.10.2014. Издвојено одељење Школе је уписано у судски регистар 06.05.2015. решењем Привредног суда у Нишу бр.фи.71/2015.године. Одељење ради у просторијама ОШ „Митрополит Михаило“.

ФИЛМ О ШКОЛИ

НАША ХИМНА

Smotra horova

digitalno nasilje

screen 22.09.4003.11.2021

slobodno vreme

mentalno zdravlje

IOP

trema

diskriminacija

pozitivne ljudske vrednosti

Copyrigcht © 2024 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић" Алексинац